Գոռ շաքարի գլուխը քարտեզի վրա
Քարտեզ Գոռ շաքարի գլուխը