Մակարդակը տերմինալի Галеан օդանավակայան 1 2 քարտ
Քարտեզ օդանավակայանի տերմինալի Галеан մակարդակը 1 2