Մակարդակը օդանավակայանի տերմինալի Галеан 1 0 քարտեզի վրա
Քարտեզ օդանավակայանի տերմինալի Галеан մակարդակ 1 0